"என்னை வளர்த்தவர்கள் நண்பர்கள்தான்..."-- மனம் திறந்து பேசுகிறார் கவிஞர் மூ. ரா

 

"என்னை வளர்த்தவர்கள் நண்பர்கள்தான்..."-- 

மனம் திறந்து பேசுகிறார் 

கவிஞர் மூ. ரா


 மிகச் சிறந்த கல்வியாளர், சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர், பாட்டு மன்ற புகழ்,கவிஞர்.மூ.ரா அவர்களை சந்திக்கிறார், மதுரை  புலவர். டாக்டர் .சங்கரலிங்கம் அவர்கள்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News