செல்போனால் இந்த சமூகமே சீரழிந்து விட்டது -Mr.Kaliyamurthy IPS--

 

செல்போனால் 
இந்த சமூகம்  சீரழிந்து விட்டது
-Mr.Kaliyamurthy IPS-- 


 கனவுப் பெற்றோருக்கும் கண்டித்துவளர்க்காத  பெற்றோருக்கும் நற்பண்புகள்  இல்லாத  ஆசிரியருக்கும் சவுக்கடி .

நன்றி :ஸ்பீச் யூட்யூப் சேனல் கிங்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News