எல்லாம் இருந்தும் ஏன் Restless ஆக இருக்கிறோம் ? --விஜய் டிவி புகழ் கோபிநாத்--.

 எல்லாம் இருந்தும் 
ஏன் Restless ஆக இருக்கிறோம் ?

--விஜய் டிவி புகழ் கோபிநாத்--.


If you areliving in the past u get depressed

If you are living in the future u get anxiety

If you are living in the moment u get gift called "PRESENT"Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News