உன்னால் முடியும்

 

 உன்னால் முடியும்.

நம்பிக்கை இருந்தால்

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம்.
---ஷ்யாம் ஜான்---

உடன் பங்கேற்ற உரையாடுகிறார்
 மதுரை ,புலவர் .டாக்டர் .சங்கரலிங்கனார் அவர்கள்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News