நன்றி மறவாத மாணவர்கள்

 50 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பு

 கல்லூரியில் படித்த

 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள்

சந்தித்த நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News