எல்லா வேலையையும்...

 

எல்லா வேலையையும்

 தலையில் தூக்கி

 வைப்பவர்களுக்கு

 ஒரு கதை


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News