மனோசக்தியும் மன அமைதியும்

 

மனோசக்தியும்
 மன அமைதியும் 

சொல்வேந்தர் சுகி. சிவம் 

சிறப்புச் சிந்தனை உரை 


"மனோசக்தியும் மன அமைதியும்" தமிழ் கூறும் நல்லுலகின் தலைசிறந்த சிந்தனையாளர் கலைமாமணி சொல்வேந்தர் சுகி.சிவம் (தமிழ்நாடு இந்தியா) 

 யாழ் அறிவுத்திருக்கோவில்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News