குழந்தைகளின் ஆளுமை வளர்ச்சியை தீர்மானிப்பது குடும்பமே - குமரி ஆதவன் உரை

 

"குழந்தைகளின்
 ஆளுமை வளர்ச்சியை 

தீர்மானிப்பது குடும்பமே"

 - குமரி ஆதவன் உரை.


1 கருத்து:

Blogger இயக்குவது.