"மாட்டு சாணத்தில் இத்தனை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களா!" (Value added products from Cow Dung)

 

"மாட்டு சாணத்தில்

 இத்தனை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களா!" 

(Value added products from Cow Dung) 

பசு மாட்டை வைத்து (அதுவும் எதற்கும் உபயோகம் இல்லை என்று கைவிடப்பட்ட ) கோசாலை வைத்து பராமரித்து சாணத்தை value added பொருட்கள் ஆக்கி,பல பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து பெரும் சேவை புரிந்து வரும் அந்த பெண்மணிக்கு  வணக்கங்கள்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News